13 Şubat 2015 Cuma

Üstün Zekalı Çocuklar ve Özellikleri

Her aile için çocuğu özeldir. Sırf sizin çocuğunuz oluşu bile çocuğunuzu özel kılan bir durumdur. Çocuklarınızın özel yetenekleri, ilgi alanları, merakları olabilir, çok güzel dans edebilirler, resim çizebilirler, bir enstrümanı çok iyi çalabilirler, bir problemi kolaylıkla çözebilirler, okulda parlak ve   başarılı olabilirler ama tüm bunlar çocuğunuzun üstün zekalı olduğu anlamına gelmez.
 Zeki olmak, yetenekli olmak, üstün yetenekli olmak birbirinden çok farklı kavramlardır. Parlak zekalı bir çocuk, sorulan sorulara cevap verir, ilgilidir, dikkatlidir, bir konu üzerinde söyleyecek doğru ve hoş fikirleri vardır, kolay öğrenir,bir konuya hakim olabilmesi için 6-8 tekrar yeter, verilmek isteneni çabuk kavrar, yaşıtlarınla beraber olmaktan hoşlanır, verilen ödevleri yapar, verileni tam olarak kopya eder, okulu sever, bilgiyi özümser, iyi bir uygulayıcıdır, ezberi iyidir, açık ve anlaşılır bilgi hoşuna gider, uyanıktır,  kendinden ve öğrenme biçiminden memnundur.

Üstün Zekalı Çocukların, bazıları başta akademik alan olmak üzere bir çok alanda, bazıları ise sadece bir alanda üstün ve özel yeteneğe sahip olabilirler. Her ne kadar birbirlerinden çok farklı alanlarda eşsiz üstün yeteneklere sahip olsalar da  üstün zekalı çocukları diğer çocuklardan ayıracak bir takım ortak özelliklere de sahiptirler. Bunlar :


 • Bebeklikten itibaren farklı bir gelişim düzeyine sahiptirler. Fiziksel dengelerini diğer bebeklere göre çok daha kolay ve erken sağlarlar. Yaşıtlarına göre çok daha erken yürümeye ve konuşmaya başlarlar.
 • Çok hızlı öğrenirler ve düşüncelerini bir araya çok kolay getirirler.
 • Hafızaları çok kuvvetlidir ve olağanüstü genişlikte kelime haznesine sahiptirler. Yaşıtlarına göre karmaşık cümle yapısı kurma becerilerine sahiptirler. Kendilerini ifade ederlerken metafor kullanırlar ve soyut düşüncelerden yararlanırlar.
 • Problem çözmekten büyük zevk alırlar. Özellikle sayılarla ve yap bozla araları iyidir.
 •  Belli bir birikimle okula başlarlar. Genelde okula başlamadan önce okuma- yazmayı kendi kendilerine öğrenirler. Her türden, her konudan kitap okumaktan ve çeşitli deneyler yapmaktan hoşlanırlar. 
 • Çevresine karşı  aşırı duyarlıdırlar ve çok soru sorarlar. Kimsenin dikkatini çekmeyen ayrıntılar üzerinde fazlaca dururlar ve nedenini etkilerini öğrenmeye çalışırlar.
 • Yaşıtlarından ziyade, yetişkinlerle bir arada olmayı tercih ederler. Öğrenmekten, yeni bir şeyler keşfetmekten ve üretmekten büyük haz alırlar.  
 • Çevrelerine karşı aşırı ilgi duymaları, beraberinde güçlü gözlem ve mantık yürütme gücüne sahiptirler. Aralarında ilişki yokmuş gibi gözüken olaylar arasındaki bağlantıyı mantıklı bir şekilde ve çabuk kurarlar.
 • Adalet duyguları çok erken yaşta gelişmiştir. Sosyal ve politik olaylara aşırı duyarlı ve ilgilidirler.   
 • Yeni karşılaştıkları bir konuyu kavramakta, konunun mantığını çözmekte gecikmez ve güçlük çekmezler. Bir konuya tümüyle hakim olabilmeleri 1-2 tekrarla mümkündür. 
 • Dikkatlerini belli bir konu üzerinde uzun süreli yoğunlaştırabilirler
 • Olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirirler, eleştireldirler ve orjinal fikirler ortaya atarlar.
 •  Hayal güçleri çok geniştir. Özellikle okul öncesi dönemlerde hayali oyun arkadaşları vardır.
 • İnsanları organize etmekte, faaliyetleri planlamada belirgin olarak öne çıkarlar. 
 • Diğer çocuklara nazaran uykuya daha az ihtiyaç duyarlar. Kaybedecek vakitleri olmadığını düşünerek uykuya ayıracakları zamanı kitap okuyarak, ansiklopedi ya da sözlük karıştırarak geçirmekten büyük haz alırlar.
   

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder