27 Şubat 2015 Cuma

Ergenlikte Estetik Cerrahi

Ergenlik sıkıntılı bir dönemdir. Vücuttaki hormonal değişimle birlikte dış görünüşte de bir takım fiziksel değişiklikler yaşanır. Çocukluktan çıkan birey, yaşanılan bu hızlı değişim karşısında vücudunu beğenmemeye, kusurlarını bulmaya başlar. Bazen ergen bu durumu o kadar abartır ki vücudunu takıntı haline getirebilir.
Son yıllarda ergenler arasında estetik cerrahiye başvuranların sayısında gözle görünür bir artış yaşanmaktadır.  Ergenlerin sıklıkla başvurdukları operasyonlar arasında, yağların alınması (liposuction), meme büyütme (silikon protez) , burun estetiği (nazoplasti) ve botoks uygulamaları gözlenmektedir. Uzmanlar, estetik cerrahiye küçük yaşta başvuranlar üzerinde araştırmalar yapmakta ve bunun altında yatan sebepleri sorgulamaktadırlar.
Görselliğin abartıldığı günümüz koşullarında çocuklar ve ergenler, tüketime dayalı sektörün hedef kitlesi haline getirilmişlerdir. Bu da beraberinde dayatılmış güzellik anlayışını getirmektedir. Bu dayatılan güzellik anlayışı çoğu zaman  görsel ve yazılı basın aracılıyla popüler kişilerin özendirilmesiyle sunulmaktadır.Kusursuz fiziksel özellikler taşıyan kişileri, ergenler rol model olarak almakta, etkilenmekte ve onlar gibi olurlarsa toplum tarafından kabul göreceğini, beğenileceğini düşünmektedir. Bu düşünce de ergen bireyi, estetik cerrahiye yöneltmekte, tek tip kalıplaşmış güzellik anlayışının bir ürünü olmaya zorlamaktadır.

Öte yandan ebeveynler de kendilerini bu dayatılmış güzellik anlayışına ve onun güzellik
göstergelerine kaptırmakta, daha genç, zayıf, etkileyici ve güzel görünmek adına bir takım estetik operasyonlardan geçmektedirler. Bu durumda çocuklarına kendi  öz benliklerini keşfetmeleri yolunda kılavuzluk ederek yol gösterecek  anne baba rol modellerinden çıkmaktadırlar. Oysa ergenlik hayata dair hataların pek sık tekrarlandığı bir geçiş dönemdir. Ergen olan bireyde fiziksel gelişim tam olarak tamamlanmadığı gibi ruhsal olarak da olgunluğa ulaşılmamış bir dönemdir. Dolayısıyla ruhsal anlamda iniş ve çıkışların sıkça yaşandığı, bugün verilen kararların yarın anlamsız geldiği, beğenilerin sıkça değiştiği böyle bir dönemde, ergen bireylerin fiziksel görüntüsüne cerrahi yollardan yapacağı değişiklik ileride geri dönülemez pişmanlıklara sebebiyet verebilir.

Ancak genellemeler yaparak çocuklarda ve ergenlerde estetik cerrahiye tümüyle karşı olmak da yanlıştır. Kepçe kulaklar, belirgin yara izleri ve çok büyük memeler bazı durumlarda bireylerin sağlıklı fiziksel ve ruhsal gelişimleri için  estetik operasyonu zorunlu kılmaktadır. Uzmanlar, kepçe kulakların çok ciddi psikolojik sorunlara yol açtığı için okula başlamadan ameliyat edilmesini önermektedirler. Ayrıca kız çocuklarında memelerin taşıyamayacakları  kadar büyük olması; boyun ve sırt ağrıları ve duruş bozukluğu gibi fiziksel yakınmaların yanı sıra, ciddi psikolojik sorunlara da yol açmaktadır. Alay konusu olan genç kızlar öz güvenini kaybetmekte  ve içine kapanmaktadır. Bu durumu ortadan kaldırmak için uzmanlar estetik operasyonları önerebilmektedir.