12 Şubat 2015 Perşembe

Okulda Başarısızlık ve Nedenleri

Okul başarısızlığı öğretimin her kademesinde görülen, çocuğu derinden etkileyen, çocukla aile arasında problemlere sebebiyet veren ve aile ilişkilerini zedeleyen bir durumdur. Okul başarısızlığının çok çeşitli sebepleri vardır. Bu sebepleri, kişisel ve toplumsal olarak, iki ana başlık altında  ele alabiliriz.

Kişisel Özelliklerinden Kaynaklı Okulda Başarısızlık
Kişisel  başarısızlıkların ardında yatan faktörler arasında, çocuğun bireysel özellikleri yer alır. Çocuğun akranlarına göre zeka düzeyinde yetersizlik,öğrenme güçlüğü çekmesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite gibi nörolojik kökenli gelişim bozukluğu göstermesi, bedensel bir engelinin oluşu, görme- işitme kayıpları çocuğun okul başarısızlığında önemli etkenlerdir.

Toplumsal Sebeplerden Kaynaklı okul başarısızlıkları; aileden, okuldan ya da ekonomik olanaklardan kaynaklıdır.

Aileden kaynaklı okul başarısızlıklarında; aile içindeki ilişkilerin dengeli ve sağlıklı yürümemesi,
çocuğun problemlerinin ailenin farkında olmayışı,çocukların ailelerinden yeterli ilgi ve sevgi görmemesi, ailelerin çocuklarını başka çocuklarla kıyaslamaları, ailelerin çocuklarından kapasiteleri üzerinde beklentiler içinde olmaları, aile içi geçimsizlik, anne babanın sağlıklı model olmaması, ailelerin çocukların okul başarısızlıklarına çözüm aramak yerine, çocuğun başarısızlığını alaya almaları, cezalandırmaları, hoşgörüden uzak ve katı tutumlar içinde olmaları sıralanabilir.

Okuldan kaynaklı başarısızlıklar arasında, okuldaki eğitim öğretim programların çocuğun gelişim düzeyine  uygun olmaması, çocuğun gelişim seviyesinin çok üzerinde program uygulamaları, okul idaresinin aşırı disiplin önlemleri alması, öğrencilerle iletişim içinde olmamaları, öğretmenlerin öğrencilere karşı aşırı sert ve otoriter tutumları, kılavuzluk edememeleri, öğretmenlerin bilgiyi aktarımdaki yetersizlikleri ve tükenmişlikleri sayılabilir.

Ekonomik olanaklardan kaynaklı okul başarısızlıklarında ise, ailenin içinde bulunduğu ekonomik şartlardan ötürü çocuğun  temel gereksinimlerini karşılayamaması ya da karşılamakta zorlanması, beslenmede yaşanan problemler, ders  çalışmaya yönelik ortamın sağlanamaması,  çocuğun okul araç ve gereçlerinin temin edilememesi, çocuğun aile bütçesine katkı sağlamak için okuldan sonra çalışmak zorunda kalması ve derslerinle ilgilenecek vakti bulamaması başlıca sebeplerdir.

Okul, aile ve öğrenci arasında sağlanacak iş birliği sayesinde, problemlerin kaynağına inilmeli, okuldaki başarısızlığının sebepleri araştırılmalı, gerekli durumlarda uzmanlardan yardım alınmalı, çocuğun hayatının büyük bir kısmını geçirdiği okul ortamında mutlu, kendine güvenen bireyler olarak eğitim ve öğretim alması sağlanmalıdır. ,Hiç yorum yok:

Yorum Gönder