5 Şubat 2015 Perşembe

Boğazım Düğüm Düğüm

Psikoloji ile hastalıklar arasındaki neden-sonuç ilişkisi hem psikolojinin hem de tıp biliminin konusu olmuştur. Eskiler de atasözlerine yansıttıkları gibi bir çok hastalığın sebebini ruh halinde aramışlardır. Herkesin hayatla ilgili söyleyecek çok sözü vardır. Edilecek şikayet gırladır. Ancak boğaz "dokuz düğüm'"dür. Böyle derdi anneannemiz... Bilimsel olarak kanıtı olup olmadığını bilmiyoruz ama çoğumuzun da tecrübe ettiği gibi söyleyemediklerimiz, haykıramadıklarımız belki düğüm olur çöker gırtlağımıza...Bu tanımlamalar ve tanılar işe halk gözünden bakılarak yapılan açıklamalardır.

Acaba Bilim Ne Diyor?
Düğüm olarak nitelendirdiğimiz tiroid bezinde konuşlanan nodüller ile ilgili ne yapmamız gerekiyor? Paniğe gerek yok! Tiroid bezinde ortaya çıkan nodüllerin büyük çoğunluğu iyi huyludur. Ancak bir sağlık tüketicisi olarak tıp biliminden ve uygulayıcılarından ne gibi taleplerde bulunmalıyız?

Nodülümü Kime Şikayet Ederim? 

Tiroid hastalıkları Endokronoloji uzmanlığının alanına girmektedir. Ancak İç Hastalıkları uzmanları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanları ve Genel Cerrahi uzmanları da tiroid hastalıklarıyla ilgilenmektedir.

Nodülünüzün Huyu, Suyu Nasıl Anlaşılır? 

Nodül tespit edildiğinde, nodülden hücre alarak kanser açısından incelemek için - ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB, TİAB) adı verilen bir işlem yapılabilir. Ancak her nodüle biyopsi yapmak gereksizdir.

Hangi Nodüle Biyopsi Yapılacağını Nasıl Bileceğim ?

Nodülü ilk inceleyen bu konuda uzmanlaşmış bir Radyoloji uzmanı olacaktır. Radyologun görüşleri doğrultusunda klinisyen doktor biyopsi yapılıp yapılmayacağına karar vermelidir. Radyoloji uzmanı raporunda nodüle biyopsi yapılıp yapılmaması konusunda mutlaka öneride bulunmalıdır. Hangi nodüllere biyopsi yapılması gerektiği uluslararası kuruluşlarca belirlenmiştir. Radyolog da bu kıstaslara göre biyopsi tavsiyesinde bulunmaktadır.


Gereksiz Biyopsi Yapmanın Ne Zararı Var?

Öncelikle gereksiz yere para ve zaman harcanmış olur. Ama daha da önemlisi hiç bir kanser şüphesi bulunmayan bir nodüle biyopsi yapılması gereksiz ameliyatlara yol açabileceği hekimlerce dile getirilmektedir.

Biyopsiyi Kim Yapmalı? 

Biyopsi Radyoloji uzmanı tarafından ultrason aracılığıyla yapılmalıdır. Yani ultrasonografi ile iğnenin tam olarak nodülün içinden hücre almasıdır. Ultrasonografi cihazı kullanma eğitimini ise sadece Radyoloji uzmanları almaktadır.

Biyopside Alınan Hücreleri Kim Değerlendirir?

Biyopside alınan hücrelerin iyi huylu olup olmadığı Patoloji uzmanları tarafından incelenir. Ayrıca biyopsi esnasında yeterli miktarda  hücre alınıp alınmadığından emin olmak için Patoloji uzmanı da biyopsi sırasında hazır bulunmaktadır. Kısaca nodülünüzün huyunu belirleyecek olan Radyoloji uzmanı ile fikir alışverişinde bulunan Patalog olacaktır.

Zeynep Pelin ATAMAN